image description

Bouwbedrijven

De bouwsector is altijd volop in beweging. In alle ontwikkelingen komt het erop aan dat u in uw bedrijfsvoering optimaal profiteert van kansen en uitdagingen. U&S heeft haar jarenlange ervaring met de advisering en begeleiding van bouwbedrijven. Wij zijn bekend met de specifieke vraagstukken zoals inzake onderaannemers, kostprijsvraagstukken, inhuur van uitzendkrachten en waardering van onderhanden werk.

De bouwsector heeft een eigen bedrijfstakpensioenfonds: bpfBOUW. Afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf is deelname aan het fonds verplicht. Voor bpfBOUW geldt in principe dat een bedrijf onder de verplichtstelling valt als de activiteiten hoofdzakelijk (voor minimaal 50 procent) plaatsvinden ‘op een bouwplaats, ten behoeve van een bouwwerk dan wel ondersteunend op de bouwplaats’. Als werkgever moet je je zelf melden bij het pensioenfonds. De premies bij bpfBOUW zijn aanzienlijk hoger dan bij andere pensioenen, omdat werken in de bouw zwaar is en werknemers vroegtijdig met pensioen gaan.

Sinds 1 januari 2006 moet de werkgever het loon over feestdagen en over een groot deel van de vakantiedagen en roostervrije dagen doorbetalen. In het Tijdspaarfonds (TSF) worden alleen de dagen gestort die de werkgever niet rechtstreeks hoeft door te betalen. Daarnaast wordt er geld gestort voor opname van kort verzuim. Ook de 8% vakantietoeslag wordt in het Tijdspaarfonds gestort. De stortingen gebeuren per loonperiode. De saldo’s van TSF Dagen en TSF Vakantiegeld die zijn opgebouwd en niet tussendoor zijn opgenomen, worden in de maand mei uitbetaald. Per 1 januari 2016 wordt een deel van TSF niet automatisch uitgekeerd. Dit heet wel de TSF Duurzame Inzetbaarheid. Dit saldo kan worden gebruikt voor bijscholing en begeleiding. Neem contact op met U&S bouwspecialist!

  • 52

    Jaar ervaring

  • Onze klanten geven ons het cijfer

    9.5