image description

Subsidieverklaringen

Subsidies worden onder bepaalde voorwaarden verstrekt. De eisen staan beschreven in de subsidieaanvraag en -beschikking. Vaak wordt verplicht gesteld dat een accountant een verklaring afgeeft dat de aanvrager voldoet aan de eisen van de aanvraag. Hiermee waarborgt de overheid dat het geld wordt aangewend voor het bestemde doel. Wij kunnen u hierbij terzijde staan.

Nog veel meer

Naast het bovengenoemde zijn er uiteraard nog veel meer zaken waar u als vereniging of stichting rekening mee moet houden. Denk aan de vrijstelling van de energiebelasting en de mogelijke btw-belastingplicht inzake fondswervende opbrengsten. En met de naleving van de Erkenningsregeling Goede Doelen toont uw organisatie aan ‘in control’ en transparant te zijn. En dit komt de omvang en frequentie van de donaties weer ten goede.

Kortom, verenigingen en stichtingen hebben iets ‘softs’. Maar de juridische en fiscale werkelijkheid is hard. Uw aandachtsgebieden reiken daarom verder dan uzelf vaak denkt. Wij kunnen u helpen risico’s te inventariseren en te beperken en kansen in het ruime juridische speelveld te benutten.

  • 52

    Jaar ervaring

  • Onze klanten geven ons het cijfer

    9.5