Fusies & Overnames

Fusies en overnames brengen vaak omvangrijke risico's met zich mee. De betrokken partijen willen zo snel mogelijk een gunstige deal sluiten, en tegelijkertijd de risico's van de transactie minimaliseren. Van U & S helpt u met een transparante onderzoeksaanpak te komen tot de juiste afwegingen.

Indien nodig kunnen wij terugvallen op de specifieke expertise van verschillende businesspartners. Als een businesspartner wordt betrokken bij het onderzoek, treedt U & S op als procesbegeleider. Wij coördineren de werkzaamheden en bewaken dat afspraken worden nagekomen. Ook dan heeft u dus nog steeds een aanspreekpunt, en blijft de communicatie transparant.

Fusies en overnames zijn dynamische processen, waarbij reactiesnelheid, pragmatisch handelen en een flexibele werkwijze nodig zijn om de transactie te doen slagen. Het is zaak de uitgangspunten, voorwaarden en risico's van de transactie zo helder mogelijk in beeld te krijgen. De betrokken partijen willen immers graag de voordelen realiseren van de transactie, maar achteraf niet voor onplezierige verrassingen komen te staan. Het is dan ook essentieel dat u in een dergelijk geval kunt vertrouwen op de informatie waar u uw beslissingen op baseert.

Wij helpen u door een gedegen onderzoek in te stellen naar de bruikbaarheid van de verstrekte en aangewende informatie, de onderbouwing van aannames en prognoses te beoordelen, de belangrijkste risico's te inventariseren en eventueel een realistische kijk te geven op de beoogde synergievoordelen.

Wij hanteren een unieke en nuchtere aanpak, waarbij transparante communicatie en duidelijke rapportage als uitgangspunt geldt. We vinden bijvoorbeeld dat het niet volstaat om de bevindingen van ons onderzoek alleen achteraf te rapporteren aan de opdrachtgever. Wij hechten er aan om ook tijdens de werkzaamheden onze opdrachtgever voortdurend op de hoogte te houden van de voortgang, de relevante conclusies en gesignaleerde risico's.

Bovendien zorgen we ervoor dat onze conclusies zodanig zijn geformuleerd dat deze concreet en praktisch bruikbaar zijn bij het opstellen van de overnamecontracten. De bevindingen worden samengevat in een onderzoeksrapport waarin tevens het advies over de transactie is opgenomen. Dit advies kan variëren van het aanpassen van de koopsom, het opnemen van garantiebepalingen in de overeenkomst tot - in het uiterste geval - afzien van de transactie.

Ondernemen is constant keuzes maken. En de vraag is altijd of u de juiste hebt gemaakt. Over de juiste bedrijfsvorm bijvoorbeeld. Of over uw subsidiebeleid. Van Noord laat alle mogelijkheden zien en adviseert u over de slimste zetten. Dit geldt ook voor de opzet van uw financiering en ondernemersfaciliteiten. Duidelijkheid en het afwegen van alle risico’s zorgen ervoor dat ondernemen een stuk zekerder wordt. We helpen u met heldere adviezen.

Bedrijfsadvies

U wilt een onderneming kopen of verkopen? Dan dient u de waarde ervan goed te onderbouwen. Want hoewel de prijs van de onderneming bekend is, zijn er voor de daadwerkelijke waarde een groot aantal factoren van belang.

U & S Accountants en Belastingadviseurs heeft ruime ervaring in het berekenen van de waarde. Dit doen we via speciale software en verschillende waarderingsmethoden, waaronder DCF (Discounted Cash Flow).

Wat is de waarde van uw onderneming?

Wanneer wilt u de exacte waarde van uw onderneming weten? Uiteraard als u een verkoop van uw onderneming overweegt. Maar ook op andere momenten is het belangrijk om de juiste waarde te weten. Bijvoorbeeld bij het toetreden van een nieuwe firmant of bij het inbrengen van de onderneming in een bv. Maar ook bij onverhoopt overlijden of een echtscheiding.

Het bepalen van de waarde van uw onderneming is geen simpel optelsommetje. Daarom zijn er een aantal waardebegrippen die een goede indicatie geven. In de bijgevoegde pdf worden de belangrijkste omschreven, namelijk:

  • de intrinsieke waarde
  • de rentabiliteitswaarde
  • de discounts-cashflow-waardering
  • de liquidatiewaarde

Voor meer informatie over het bepalen van de waarde van uw onderneming kunt u contact opnemen met de vestiging van uw keuze.

  • 52

    Jaar ervaring

  • Onze klanten geven ons het cijfer

    9.5