image description

Industriële bedrijven

Diverse industriële bedrijven zijn klant bij U&S. De onderlinge variatie is groot; van bedrijven in de grootmetaal tot kleinere bedrijven die zich toeleggen op de fabricage van specifieke verpakkingen en alles daar tussenin. Binnen uw branche volgen wij de ontwikkelingen op de voet.

We kijken naar innovaties, nieuwe toetreders, lange- en korte termijnontwikkelingen en kansen en bedreigingen binnen uw branche. Wat gaat nieuwe product- of procestechnologie betekenen voor uw bedrijf? Hoe moet u omgaan met wijzigende of nieuwe wet- en regelgeving?

Binnen U&S bouwen we steeds meer kennis op over uw branche. Dat is een zeer bewuste keuze: wij kunnen u alleen op maat adviseren wanneer wij uw bedrijf en branche voldoende kennen.

U&S heeft kennis van de branche en zijn uw ervaren partners die u kunnen helpen bij het oplossen van uw vraagstukken. Onze expertise ligt vooral in het definiëren van een heldere strategie en het aansluitend verbeteren van de bedrijfsvoering. We geven hierbij concrete en haalbare oplossingen die passen binnen uw mogelijkheden. Voorbeelden van industriële bedrijven waarmee we werken zijn:

 • Meubelindustrie en meubileringsbedrijven
 • Houtverwerkende industrie
 • Textielindustrie
 • Metaalindustrie
 • Matrassenindustrie

Financiering en procesoptimalisatie

Door onze klanten kregen onze adviseurs vooral veel vragen over de herfinanciering van bestaande leningen. Vraagstukken die nu veel spelen, zijn

 • Op welke manier kan ik mijn processen beter beheersen en automatiseren, zodat ik tot een lagere kostprijs kom?
 • Waar vind ik financiering voor innovatieve projecten en werkkapitaalfinanciering?
 • Welke impact hebben strategische keuzes, zoals investeringen in (en aanpassingen van) mijn bedrijf, op korte en lange termijn op mijn liquiditeit?
 • 52

  Jaar ervaring

 • Onze klanten geven ons het cijfer

  9.5