image description

Vrijwilligers

Verenigingen en stichtingen werken vaak met vrijwilligers. U bent daarvoor ook aansprakelijk. Ook hebben vrijwilligers natuurlijk rechten. Als u uw vrijwilligers wilt belonen, dan kan dat fiscaal vriendelijk. Er gelden wel regels.

Verslaggeving

Er zijn specifieke verslaggevingsregels voor een jaarrekening voor verenigingen en stichtingen. Om te kunnen bepalen welke regels van toepassing zijn, dient u onder andere rekening te houden met de grootte-criteria. Verder speelt een rol of er sprake is fondsenwerving en of er een onderneming in stand wordt gehouden.

  • 52

    Jaar ervaring

  • Onze klanten geven ons het cijfer

    9.5