image description

Non-profit

Als u een vereniging of stichting bestuurt, zijn er nogal wat zaken waar u rekening mee moet houden. De fiscaliteit wordt daarbij nog weleens vergeten. En dat brengt risico met zich mee. Dit kan er ook toe leiden dat u als bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld voor de onbetaald gebleven belastingen. En dat wilt u natuurlijk niet. Waar moet u op letten?

Non-profit instellingen opereren op het snijvlak tussen overheid en het bedrijfsleven. U&S heeft adviseurs met jarenlange ervaring in de non-profit praktijk. Onze partners zijn opgeleid bij de BIG 4-kantoren en hebben daar een zeer uiteenlopende portefeuille aan non-profit instellingen gecontroleerd en geadviseerd. Binnen U&S hebben uw partners specifieke deskundigheid op het gebied van:

  • Verenigingen en Stichtingen;
  • Kerken en andere religieuze instellingen;
  • Overige gesubsidieerde instellingen.

Veelal functioneren deze organisaties als een bedrijf, maar worden ze (deels) gefinancierd met publieke middelen (subsidies en fondsen). Voor non-profitorganisaties is het afleggen van verantwoording vanzelfsprekend. Voorheen werd vooral verantwoording afgelegd aan het toezichthoudende bestuur en eventuele subsidieverleners. Steeds meer behoort het tot de functie van een non-profitorganisatie om ook aan het maatschappelijk verkeer verantwoording af te leggen.

Verder wordt risicomanagement van steeds groter belang binnen de non-profitsector. Het gaat erom risico’s in kaart te brengen die voor de organisatie van belang zijn. Risico’s zijn niet alleen negatieve gebeurtenissen, maar ook kansen.

Tot slot verandert de rol van de bestuurder bij een non-profitorganisatie. De bestuurder is tevens toezichthouder en moet actief op zoek naar informatie over de organisatie. Het informatiesysteem binnen de organisatie en de afspraken tussen directie en toezichthouder moeten hierop afgestemd zijn. Dat betekent een actieve communicatie tussen de belanghebbenden.

Daarnaast is de fiscale status, de ANBI-status, van belang. De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een door de Belastingdienst erkende instelling die over een aantal fiscale faciliteiten beschikt zoals de aftrekbaarheid van verkregen giften en het niet onderhevig zijn aan vennootschapsbelasting. Wij kunnen u adviseren bij het verkrijgen van deze fiscaal aantrekkelijke status.

ANBI

De fiscaal gunstige status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) krijgt men niet zomaar. Daar moet de instelling wel wat voor doen. Een goede start is daarbij van belang en daar kunnen wij u bij helpen. En als de instelling dan vervolgens de ANBI-status krijgt, is het nog niet klaar. Want de ANBI moet doorlopend aan tal van formele en materiële vereisten blijven voldoen. De Belastingdienst controleert hierop zeer intensief. Zelfs kleine fouten in de statuten en het niet tijdig publiceren van de eigen gegevens op de website, kunnen u de ANBI-status, en dus veel voordelen kosten, waaronder de giftenaftrek voor uw donateurs.

  • 52

    Jaar ervaring

  • Onze klanten geven ons het cijfer

    9.5